top of page
טבעונות

אוהב בשר?

צמצום צריכת הבשר בראיה בריאותית ואקולוגית.

סרטון אשר הופק ע"י אירגון CIWF הבריטי הדן בההשפעתה של צריכת הבשר על הסביבה, העוני בעולם, בריאות האדם ועל רווחתם של בעלי החיים.

bottom of page