top of page
טבע

השיבה לטבע

מרכיב טיפולי רביעי על פי גישת

ה - present therapy

פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם
054-5809323

השיבה לטבע

החיבור הפשוט והחי ביותר למהות חיינו תלויה ביכולתנו להיות מודעים, ערים ובמגע חי עם מה שסובב אותנו. עומס הגירויים שבו אנו חיים בעידן המודרני עלול להביא להקהיית החושים ולחוסר תשומת לב לדברים הפשוטים והיפים שסובבים אותנו. השהייה בטבע מאפשרת חידוד מחודש של החושים ואפשור של מגע ואף הודיה על הפרח, על העלה הרענן ועל הפרי הטעים שנמס בפה.

 

הטבע בהיותו חף מביקורתיות ומשיפוטיות מקבל אותנו כפי שאנו. 

כמרחב חי ודינאמי הטבע מסייע להעיר את המודעות לחוויה של כאן ועכשיו.

כך שימוש נכון בטבע כמרחב טיפולי מכיל ומגן מסייע לנוכחות חיה ומתמדת.

 

המפגש עם מרחב גדול ואין סופי מסייע לפגוש את הסיפור האישי של המטופל בהקשר רחב יותר. ביכולתו של הקשר זה להפיג בדידות ולהביא להבנה שקיימות התמודדויות אוניברסאליות כמו למשל התמודדות עם מעגל החיים והמוות שמתרחש אצל כל חי וצומח. 

 

הטבע מספק הזדמנות להפחתתה של ההתמקדות בפרט או בעצמי. בעידן המודרני, בו מושם דגש גדול על האינדיבידואליות ועל מיקומו ומימושו של העצמי אנו חשופים יותר לסבל הנגרם מניכור, מבדידות ומאובדן תמיכתן של קהילות באנשים.

 

יתכן שתהליך זה משקף את אחת הסיבות העיקריות לשכיחותו ההולכת וגוברת של הדיכאון.  חשוב להדגיש שאין הכוונה לויתור על העצמי כישות חיה ונושמת עם מאוויים ורגשות. להיפך, על ידי הרפיה מההיאחזות בעצמי, בעיותיו, כשליו ומכאוביו ניתנת הזדמנות לגעת במהות פשוטה וגבוהה יותר הפותחת חלון לחוויה פנימית של חמלה ורכות כלפי העצמי ללא הזדהות עמו.

 

החמרתן של הפרעות האכילה ובראשן ה"אנורקסיה" היא במידה רבה תולדה של עידן הצרכנות. מחקרים מלמדים כי החברה המודרנית משפיעה על התפיסה המעוותת של דימוי הגוף בעיקר בקרב נערות ונשים צעירות. הן נחשפות למסרים תרבותיים וחברתיים, המשכנעים אותן שגופן אינו מספיק יפה ורזה כפי שהוא. מרחב טיפולי טבעי ובטוח מספק סביבה שהיא חפה ממסרים מעין אלו ומקיים חוויה חדשה-ישנה של קבלת עצמנו כפי שאנו.

 

יצירת מרחב טיפולי נכון במשולש שבין המטפל-המטופל-והטבע יבנה קשר מאפשר בו המטופל יוכל לקבל את עצמו ולהתחבר לכוחותיו ולחלקים הבריאים שבו.

 

וכפי שכתב לאו צה: ".... לך בעקבות הטבע והכל כבר יקרה לבד".

בחזרה אל גישת הטיפול ו 4 מרכיבי הטיפול

bottom of page