top of page
הדרכת הורים
הדרכת הורים
 
גידול ילדים הינו מסע שתחילתו ידועה אולי אך מהלכו והתרחשותו לעולם אינם צפויים מראש. לצד האושר והסיפוק בהורות מסע זה מלמד כי הדרך יכולה להיות מורכבת, קשה ומעוררת שאלות והתחבטיות.
 
כהורים אנחנו מבקשים לתת לילדנו את המענה המדויק והנכון ביותר עבורם אך קשה להימנע מההרגשה כי לעיתים אנחנו טועים, אנחנו לומדים בדרך שמודל ההורות שספגנו בביתנו לא תמיד מתאים לילדנו או שמה שהתאים לילדנו הבכור אינו מתאים לזה שבא אחריו. בנוסף הורים רבים עסוקים בשאלה האם הם אימא או אבא טובים ועד כמה, במיוחד בזמנים בהם עולים קשיים המערערים את ביטחונם כהורים.
 
במסגרת הדרכת הורים הפסיכולוג המייעץ מזמין את ההורים לקבל כלים, ידע מקצועי והדרכה כיצד להתמקד במסע ההורות, על בסיס השלב ההתפתחותי בו ילדם נמצא, האירועים המתרחשים בבית או בבית הספר של הילד ועל הבסיס האישיותי של הילד.
 
במהלך הדרכות ההורים המטפל יבקש מידע על קשייו ויכולותיו של הילד, ההיסטוריה ההתפתחותית שלו, מידע בנוגע לקשר בין הילד לכל אחד מהוריו ועל הסביבה בה הוא גדל. לעיתים יבקש המטפל להכיר גם את ההורים. כיצד הם גדלו ולאיזה מודלים של הורות נחשפו ועד כמה הם מזדהים עם דמותו של הילד. שילוב פרטי מידע אלו והכרות מעמיקה עם ההורים והילד יאפשרו למטפל לבחן אם קיימים מרכיבים נוספים, מודעים ולא מודעים, המשפיעים על הקשר בניהם או בין מי מהם לילדם.
 
במקביל, בפגישות אלה יוכל המטפל להתוות קו מנחה להתנהלות עם הילד בבית ולגזור ממנו, יחד עם ההורים, דרכי תגובה לאירועים שונים המתרחשים ביומיום.
 
במרכז הפסיכולוגי אנחנו מאמינים כי הדרכת ההורים הינה מרכיב חשוב ומרכזי במתן העזרה והטיפול בילדים.

 

bottom of page