top of page
מיינדפולנס

השראה

קטע זן

"עמוק בהרים, פעמון המקדש הגדול מהדהד.

אתה שומע אותו נישא באוויר הבוקר,

וכל המחשבות נעלמות מראשך.

אין דבר שהוא אתה; אין דבר שהוא לא אתה.

ישנו רק הדהוד הפעמון, ממלא את היקום כולו.

זהו המיינד של הזן.

האביב הגיע.

אתה מתבונן בפרחים בפריחתם,

הפרפרים מרחפים מעל;

אתה שומע את ציוץ הציפורים,

אתה נושם את האוויר החמים.

המיינד שלך הוא רק האביב.

הוא לא כלום בעצם".
 

Zen Master Seung Sahn  

bottom of page