top of page
טיפול פסיכולוגי, טיפול רגשי
טיפול פרטני במבוגרים
 
בבסיס העבודה שלנו קיימת אמונה כי בכל אדם מצוי פוטנציאל אשר ממתין למימוש. כפי שצמח זקוק למים, אויר, שמש ואדמה דשנה כך זקוק גם האדם לתנאים המתאימים לשם מימוש הכוחות והאיכויות הטמונים בו.
 
על מנת ליצור את התנאים האופטימלים לגדילה ולצמיחה אנו יוצרים בטיפול מרחב מוגן ומוגדר, אשר מאפשר לאדם לפגוש את עצמו בסביבה לא שיפוטית ומקבלת. בתוך המרחב אנו מעודדים את המשתתף להכיר את עצמו ולהיות ער לתחושותיו.אנו שומרים על כבוד בסיסי ליכולתו של האדם לפתור את בעיותיו אם תינתן לו ההזדמנות לכך ואנו קשובים לקצב המתאים לכל האדם.
 
בנוסף אנו קובעים את הגבולות ההכרחיים לעיגון הטיפול במציאות. מטרתו של המרחב שנוצר היא לאפשר למשתתף להתחבר לכוחות שלו ולחלקים הבריאים שבו תוך הבנה של הגורמים המעכבים אותו. כשאנו מתייחסים לטיפול בסבלו של אדם ניתן לעסוק בשני קצוות של סיוע וטיפול. קצה אחד, התפקודי, והשני, קצה ההגשמה.
 
הטיפול בקצה התפקודי נועד, בשלב ראשון, לסייע לאדם להשיב את עצמו לשגרת החיים הכוללת למשל שינה, אכילה, עבודה וקיום מערכות יחסים ברמה סבירה. כל אחד ואחת, לרגעים קטנים אולי, פגש את ה"קצה התפקודי" ואת הקושי להתמודד עם משא החיים. אולם בקצה הזה נפגוש אדם אשר לאורך זמן מתקשה לתפקד ולעמוד במשימות הפשוטות של חיי היום יום. כך למשל תפקודו של אדם הסובל מדיכאון קליני, עשוי להיפגע ולשבש את כל אורחות חייו החל מפגיעה בעבודה ובמערכות יחסים ועד כדי קושי וחוסר יכולת לצאת מהמיטה. בקצה הזה קיימת לעיתים פגיעה של ממש בחוויית העצמי כישות מגובשת ונפרדת בעלת רצף משל עצמה. כשהפגיעה היא חמורה במיוחד הטיפול נשאר ברמה של סיוע לשרוד ולתפקד בחיי היומיום. בשלב השני של הטיפול ננסה לחזק את תפיסת המשמעות של האדם ולחברו לאהבה ולמקורות הכוח והאמונה שנמצאים בו ובסביבה.
 
הטיפול בקצה השני, הוא סיוע לאדם מתפקד, אך אינו פטור מסבלותיהם של החיים. בקצה הזה נמצא אדם שיש לו מוטיבציה להבין ולחקור את חייו ואת העולם שבו הוא חיי ולבחון האם קיימת בו חוקיות כל שהיא. אדם כזה מבטא כמיהה למציאת מהות ומשמעות למעשיו, מחשבותיו, רגשותיו ורוחו כמו גם לאירועים הפוקדים את חייו.
 
פעמים רבות כמיהתו של אדם למציאת משמעות מגיעה בעקבות משבר או שבר שחווה, כגון גירושין, אובדן של אדם קרוב ופיטורים מעבודה, משבר כזה עלול להרעיד את מערכת האמונות בהן החזיק עד אותו שבר. במקרים אלו מתקיים צורך בשיקום מהמשבר שלעיתים מהווה הזדמנות לפתיחת דף חדש ולגישה אחרת ובריאה יותר לחיים. במקרים אחרים נפגוש אנשים שכלפי חוץ חייהם נראים טובים למדי. אולם בפנים חווים ריקנות וקושי. או אחרים שמתאפיינים ברגישות גבוהה ומבטאים מוטיבציה להבין את פשר העוצמות החזקות בהן הם חווים את החיים.
 
לעיתים, כאמור, שני הקצוות מתחברים והצורך במשמעות נובט ועולה דווקא מתוך מצבי משבר מתמשכים. בין שני הקצוות נמצא אנשים הזקוקים לטיפול בבעיות שעשויות להיות כאובות וקשות אך אינן קיצוניות ולא מאיימות על התפקוד היומיומי של האדם. בנוסף נמצא בתוך הטווח הזה אנשים החיים את חייהם בשלום יחסי, אולם נמצאים בחוויה מצומצמת למדי של עצמם ושל העולם בו הם חיים.
 
במרכז הפסיכולוגי אנו שואפים ליצור מרחב טבעי ובטוח בו יתאפשר לאדם באשר הוא לחוות את עצמו באופן מלא, בריא ושלם.

 

bottom of page