top of page
טיפול משפחתי
טיפול משפחתי
 
כולנו שואפים כי משפחתנו תהווה עבורנו מקור של אושר, סיפוק ותמיכה ופעמים רבות שאיפתנו זו אכן מתממשת. לצד זאת, במשפחה עלולים להופיע גם קשיים שונים בין בני המשפחה, בעיות התנהגות מתמשכות אצל הילדים, אובדן הסמכות ההורית של ההורים ואירועי משבר הפוקדים את המשפחה והנוגעים באופן אישי לכל אחד מחבריה.
 
בטיפול המשפחתי, בניגוד לטיפול הפרטני אנו רואים את בני המשפחה כחלקים המרכיבים מערכת שלמה ולכן משפיעים ומושפעים זה מזה במידה רבה. לדוגמא,לעיתים קורה שאחד הילדים בבית גונב כסף מהארנק של הוריו. בטיפול הפרטני יבקש המטפל להתרשם ממצבו הרגשי של הילד תוך שהוא מתמקד במחשבותיו ותחושותיו של הילד בלבד. הטיפול המשפחתי לעומת זאת יתבונן על הילד מנקודת מבט רחבה יותר הכוללת את המערכת המשפחתית והיחסים בין הדמויות הפועלות בה מתוך הנחה כי יתכן והתנהגותו של הילד מסמנת קושי ביחסים שבין הילד והוריו ואת רגשותיו הקשים של הילד בתוך המשפחה לדגומא, ילד החש כי הוריו אינם מתייחסים אליו לעומת אחיו הגדולים באופן בלתי מודע ''מפצה את עצמו'' על כך דרך גניבת כסף מארנקם של ההורים.
 
הטיפול המשפחתי יכול להיות מתאים במצבים שונים הנוגעים למשפחה וליחסים שבין חבריה. כך לדוגמא, טיפול זה יכול להיות מתאים במצבי משבר חריפים הנוגעים לכלל בני המשפחה, דוגמת מוות של קרוב משפחה המשפיע על כל בני הבית, משבר כלכלי המעורר תחושה של לחץ ובעיות התנהגות המופיעות אצל אחד או יותר מהילדים בבית.
 
הטיפול המשפחתי הינו תהליך המאפשר ביטוי לכלל בני המשפחה, מאפשר לזהות דפוסים המשמרים את הקושי ולהכווין את המשפחה להתנהלות טובה ורגועה יותר.

 

bottom of page