top of page
פסיכותרפיה בטבע

בית הספר לפסיכותרפיה

'טבע ומהות' מציע תכניות הכשרה למטפלים ולאנשי מקצוע בגישת ה- Present Therapy. תכניות ההכשרה שלנו מתאפיינות ביחס אישי, תהליך אישי של המשתתפים והבנה כיצד לשלב את העבודה הטיפולית עם הטבע יחד עם נטיותיו וכישרונותיו הייחודיים של כל משתתפ\ת, תוך הקפדה על מקצועיות ואתיקה. 

למה ללמוד ב"טבע ומהות"?

 

מרכז "טבע ומהות" משלב הכרות מעמיקה עם הטבע יחד עם הבנה יסודית של עולם הטיפול. אנו, חברי הצוות ב"טבע ומהות" חווים ולומדים את הטבע מקרוב מזה שנים, ובמקביל גם צוברים ניסיון רב בעבודה טיפולית קלינית בתוך החדר. ניסיוננו כמטפלים (בפסיכולוגיה קלינית, טיפול בתנועה, דרמה תרפיה ועוד) מפגיש אותנו עם טווח רחב של אוכלוסיות וצרכים. כתוצאה מכך משולבת בגישתנו הבנה של היתרונות הרבים שהטיפול עם הטבע פותח בפנינו לצד המוגבליויות והמורכבויות שיש בו, למשל בכל הקשור ליחסי מטפל-מטופל. כל אלו סייעו בידינו ליצור מסגרת יישומית ותיאורטית ייחודית לקיום טיפול דינמי, תהליכי ומתמשך עם הטבע לכל אורך עונות השנה.  

גישת הטיפול של "טבע ומהות" מדגישה באופן ייחודי את המושג "נוכחות" (מודעות לכאן ועכשיו), אשר הפך בשנים האחרונות לאבן יסוד בתוך עולם הפסיכותרפיה. נוכחות מודעת מתייחסת להווה כשער דרכו ניתן להרחיב את ההבנה וליצור טרנספורמציות במסעו של האדם. מקורות ההשראה לעבודה טיפולית ממוקדת הווה הן: תורת הבדוהיזם, משנתם של ביון, וויניקוט וקוהוט כמו גם שיטות טיפול כמו האקומי, פוקוסינג והגשטאלט.  

לצד עבודה ממוקדת הווה וכחלק מגישה רב תחומית ב"טבע ומהות" נוצר שילוב של שפות טיפול רבות: תנועה, דרמה, התבוננות, שיח ויצירה, אשר כולן נועדו להרחיב את יכולתו של האדם לבטא את עצמו ולהיות "נוכח" עם כל מה שהוא. הגישה ביסודה מושתתת על ארבעה מרכיבי טיפול השזורים זה בזה: סטינג, נוכחות, קשר טיפולי וקשר עם הטבע. קרא עוד על ארבעת מרכיבי הטיפול. המושג "תרפיה עם הטבע", מדגיש את ההכרה הבסיסית כי הטבע שותף מלא בתהליך הטיפולי, 

הידע והניסיון המצטבר מסייעים לנו ביישומה של הגישה עם עשרות קבוצות ומאות משתתפים ברחבי הארץ - ילדים, בני נוער, מבוגרים ומשפחות. יחד עם זאת, אנו מודעים לדינמיות ולצרכים המשתנים בעידן של ימינו, ועל כן מבינים את הצורך בענווה מקצועית ובהפנמה של גבולות הידיעה וההבנה של עצמנו. בתוך כך אנו רואים את הגישה כיצירה דינמית הנמצאת בתהליך מתמשך של למידה, התפתחות ושינוי.  

תכניות ההכשרה שלנו מתאפיינות ביחס מאוד אישי וחם ובהתמקדות בתהליך שעובר כל משתתפ\ת, כחלק מהתהוותו כאיש\אשת מקצוע. במהלכן מתאפשרת הבנה כיצד לשלב את העבודה הטיפולית עם הטבע יחד עם נטיותיו וכישרונותיו הייחודיים של כל משתתפ\ת, תוך הקפדה על מקצועיות ואתיקה.

קרא\י עוד על הגישה ועל החזון

לתכנית לפסיכותרפיה

לקורס השנתי: נתיבים לנוכחות

למידע על כנסים והשתלמויות

 

bottom of page