top of page
התערבות במשבר
התערבות במצבי משבר
 
כבני אדם, התחושה כי יש לנו שליטה על חיינו ושאנו יודעים לצפות במידה רבה את יום המחר מעניקה לנו תחושה של ביטחון וקרקע להיסמך עליה. משבר נפשי הינו מצב בו נקטע הרצף היומיומי ומופרת באופן פתאומי וקשה תחושת הביטחון והשליטה שלנו על חיינו.
 
תחושה משברית זו עלולה להופיע בעקבות התערערות עולמו הפנימי של האדם, למשל בעקבות נפילה לדיכאון או מצב נפשי קשה אחר, וגם בעקבות אירוע קשה שחווה האדם במציאות דוגמת אובדן פתאומי, תאונה או היחשפות לאירועי חיים מטלטלים כגון קרב.
 
יש לציין כי המשבר המופיע לאחר אירוע מציאותי משפיע על כל תחומי החיים גם אם הוא פורץ עקב פגיעה בתחום אחד בלבד כמו פיטורים מעבודה, פגיעה מתאונה וכדומה. הדגש בהתערבות במצבי משבר הינה להחזיר לאדם במהירות האפשרית ובדרכים שונות ואקטיביות את יכולת התפקוד ואת תחושת הרצף והשליטה על חייו.
 
התערבות נכונה המתבצעת בזמן הנכון יכולה לסייע לאדם להמשיך לחיות את חייו בתחושת ביטחון ולמנוע התפתחות בעיות כרוניות העלולות להופיע ללא התערבות מתאימה.

 

bottom of page