top of page
שמירת טבע

לשמור על הטבע

מה זה אומר ואיך עושים את זה.

סרטון מעורר על שמירת טבע - האדם ובעל החיים

סרטון שמעלה שאלות מה זה "לשמור על הטבע"?

איך ניתן לאהוב צמחים ובעלי חיים ולא להתרחק מאהבת האדם?

מה מרגש עד דמעות? 

bottom of page