top of page
לקטות

תודעת הלקט

הצעה לטפל עם קשב פתוח לטבע הפנימי והחיצוני

על הקשר בין תודעת ה"לקט" לבין עבודת המטפל

הצעה לטפל עם קשב פתוח לטבע הפנימי והחיצוני

 

מאת אסי שורק

 היש קשר בין תאנים לבין תנודות במצב רוח? כשעונת התאנים מגיעה ניתן לצאת מן הבית ולקטוף תאנים עסיסיות ומתוקות הישר לפה. כאשר אנו ספונים בביתנו, ממעטים לפגוש שמים, אדמה, עשב ואנשים אנו עלולים לטפח את מה שמכונה "תקיעות רגשית".

 

תשומת לב שמתרחבת אל הפעימה של הטבע, אל שינויי עונות וצבעים, אל הופעה מפתיעה של פירות חדשים, אל פרצופי ילדים שמשחקים בין העצים, עשויה לחלץ אותנו מהסיפור של עצמנו.

 

גישות טיפול רבות וטובות מלמדות אותנו כיצד להישיר מבט אל הקושי, להביט בו בעיניים, לשהות עמו ולהכיל אותו. כאשר מוסיפים לתשומת לב הפנימית והחומלת הזו גם תשומת לב לסביבה, עשויה להתגלות חוויה מאווררת ופחות דחוסה. חוויה בה יש פחות הזדהות ו'השתבללות' ברגש מסוים. חוויה זו יכולה לייצר תנועה טבעית בתוכנו, שמצד אחד מוציאה מתקיעות רגשית, ומצד שני מאזנת תנודות רגשיות עוצמתיות מדי.

גישות טיפול ממוקדות חוויה כמו התמקדות, Somatic Experience) SE) וגישות נוספות מתחום הפסיכותרפיה גופנית מספקות למטפל דרכים מועילות ביותר למפגש עם החוויה הרגשית והתחושתית ברגע הזה. הן מסייעות למטופל לנוע בתוך החוויה המורגשת של עצמו, להעמיק אליה ולהתרחב לתוכה.

 

עבודה בגישות אלו נוטה להתמקד בתשומת לב אל החוויה הפנימית של המטופל, ולעתים גם אל חוויית הקשר הטיפולי, והיא עשויה להתעשר ברבדים נוספים באמצעות הרחבת הקשב אל הסביבה העוטפת את הטיפול. הדוגמאות המובאות במאמר זה מערבות שפות טיפול
רבות ומגוונות, כפי שבאות לידי ביטוי בגישת ה-Present Therapy] PT] לתהליכים טיפוליים עם הטבע (שורק, 2006).

 

הטיפול בגישה זו עשוי לערב תנועה, מגע, יצירה, התבוננות ושיח. במאמר מובאים רעיונות תיאורטיים ומספר וינייטות הממחישות את האופן בו תשומת לב לסביבה מרחיבה ומעמיקה את החוויה האישית ופותחת אפשרויות נוספות במעשה הטיפולי.

 

להמשך קריאת המאמר באתר הפסיכולוגיה העברית- לחץ/י כאן

bottom of page