top of page
נוכחות

נוכחות ומהות

מרכיב טיפולי שני על פי

גישת ה - present therapy

פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם

054-5809323

נוכחות ומהות

לאחר שיצרנו מיכל מוגדר שבו מתקיים הטיפול אנו מזמינים את מלוא תשומת הלב הן של המטפל והן של המטופל למתרחש בתוך המרחב הדינמי שנוצר. מבקשים ערות מלאה, התבוננות והקשבה. תשומת הלב יכולה להתמקד בגוף: בנשימה, בתנועה, במשקלו של הגוף, בתחושות פנימיות.

 

כמו כן יכולה להתמקד במגע של האדם עם העולם בעזרת חמשת החושים הבסיסיים: ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. תשומת לב עשויה להתמקד ברגשות ובביטויים שלה בתוך הגוף. תשומת לב למחשבות וחיבורן לחוויה הגופנית. תשומת לב לניתוקים של המודעות, תוך השבתה של תשומת הלב שוב ושוב לחוויה של כאן ועכשיו. תשומת לב לכל מה שמתרחש בתוך הקשר שבין המטפל והמטופל.

 

המהות הפשוטה של קיומינו טמונה בהווה של כל רגע חדש והשהייה בו ללא פשרות "מקלפת קליפות" וחושפת את המהות על פני הקרקע. בתהליך הטיפולי כמו גם בתרגול מדיטציה נדרשת חמלה וקבלה של מה שנחשף בפנינו ולהרפות מביקורת והלקאה עצמית.

השימוש בנוכחות ערה ומלאה נעשה מתוך הענקת כבוד לחלקם של מנגנוני ההגנה בנפשנו. אין אנו מאיצים ודוחפים מעבר ליכולתו של האדם להכיל בתוך מקומו במסע החיים.

ככלל בעזרת הנוכחות הפשוטה והמודעת אנו יוצרים מגע בהיר יותר עם הגוף, עם הרגש, עם המחשבה ומסייעים בפיתוח ידיעה והבנה בנוגע לאופן שבו האדם צריך לפעול בעולם הזה. 

בחזרה אל גישת הטיפול ו-4 מרכיבי הטיפול

bottom of page