top of page
האדם והטבע

האדם והטבע

שלוש דקות על המפגש המורכב שבין האדם לטבע

זהו סרטון מרשים מצד אחד ומצד שני בעייתי לדעתנו. הוא מפאר את הישגיו של האדם ללא ביקורת מספקת על ההשפעה והנזק שהסב האדם לטבע לאורך השנים.


בנוסף הוא מציג את האדם ככזה הנאבק מול הטבע ולא מתקיים לצידו.

בשל ריבוי הפנים, המורכבויות, התרבויות, האזורים ותמונות הטבע המדהימות בחרנו כן להציגו.

צפו ושפטו בעצמכם

bottom of page