top of page
קצב חיים מהיר

על האיטיות

שיר השראה

ריקוד איטי
 

האם צפית אי פעם בילדים משתעשעים על קרוסלה?

האם הקשבת פעם לגשם בנפילתו על האדמה הלחה?

האם עקבת אחר מעופו של פרפר

או בהית בשמש בשקיעתה עם רדת ערב

מוטב שתאט, אל תרקוד כל כך מהר

הזמן קצר, המנגינה לא תמשך לעד.

האם יומך עובר בטיסה ?

כשאתה שואל: "מה שלומך" , האם אתה מקשיב לתשובה ?

בסופו של יום, כשאתה שוכב במיטה כשמאה המטלות הבאות שלך רצות במחשבתך …

מוטב שתאט, אל תרקוד כל כך מהר

הזמן קצר, המנגינה לא תמשך לעד

האם אי פעם אמרת לילדך " נעשה את זה מחר" ?

ובחפזונך, לא שמת לב לאכזבתו ?

אי פעם איבדת מגע, נתת לחברות ישנה למות

כי לא היה לך זמן להתקשר ולומר שלום ?

מוטב שתאט, אל תרקוד כל כך מהר

הזמן קצר, המנגינה לא תמשך לעד

כשאתה ממהר כל כך להשיג משהו

כשאתה דואג וממהר במשך היום

כאילו זו מתנה שלא נפתחה ונזרקה לפח

החיים אינם מרוץ,

קח אותם לאט יותר

הקשב למנגינה

לפני שהשיר יסתיים

 

David L. Watherford

bottom of page