top of page
טיפול זוגי
טיפול זוגי
בקושי ביחסים בכלל ובזוגיות בפרט הינו אחד המניעים העיקריים המביאים אדם לפנות לטיפול פסיכולוגי.
באופן טבעי כל זוג עובר קשיים ומשברים במהלך החיים. בטיפול זוגי אנו יוצרים מרחב בטוח בו כל אחד מבני הזוג יכול להביא את עולמו הפנימי הכולל צרכים, פחדים וכמיהות באופן חופשי ומלא ככל הניתן. ההקשבה האינטימית לשותפנו לחיים בנוכחות המטפל מאפשרת קרבה מחודשת וקבלה של עצמנו ושל בן הזוג.
 
במהלך הטיפול הזוגי ישנה גם הזדמנות להכיר ולפרום דפוסים ואמונות ליבה אשר התגבשו בילדותנו ומשפיעים על האופן בו אנו מתנהלים בתוך יחסים.

 

bottom of page