top of page
מסגרת הטיפול

מסגרת - סטינג (Setting)

מרכיב טיפולי ראשון על פי גישת ה - present therapy

פנו אלינו ונשוב אליכם בהקדם

054-5809323

מסגרת - סטינג - Setting

הטיפול מתחיל ביצירת מרחב "מקודש", הנוצר על ידי הגדרת זמן ומקום קבועים בהם מתרחש הטיפול. הכניסה והיציאה מהמרחב מהווים טקס קבוע ויוצרים את התשתית לטיפול.

 

במרחב הזה נפגשים באופן קבוע, המטפל והמטופל לאורך כל התהליך הטיפולי. אובדן הטקסים בעולם החילוני מרחיק את האדם מתחושת קביעות ושייכות המסייעים לו לבצע מעברים ושינויים בחיים.

 

על ידי בנייה ועיגון של הטיפול בטקסי פתיחה וסיום נוצר גם עוגן עליו המטופל יכול להישען ולתוכו ליצוק את התהליך המרפא שנכון לו.

בחזרה אל גישת הטיפול ו-4 מרכיבי הטיפול

bottom of page