top of page
עמיתים לדרך

עמיתים לדרך 

ארגונים, יחדים  ועמותות שונות הפועלות ברוח טבע ומהות.

עמיתים לדרך

פסיכודהרמה - מרכז ללימוד ואימון בודהיסטי, המשלב לימוד תיאורטי עם אימון מעשי שכולל חקירה אישית, התנסות וגילוי. 

תובנה - עמותת תובנה הנה גוף תומך ומארגן עבור אלו המעונינים לפתח ולתרגל תשומת לב בחיי היום יום דרך מדיטציית תובנה - ויפאסנה.

קיטאידו  - סיישין קיטאידו היא שיטה הנמצאת על התפר בין אמנויות הלחימה והתנועה. ככזו היא מציעה את העוצמה והחיבור הפנימי של אמנויות המזרח יחד עם המשחק והספונטניות שבתנועה חופשית.

הפיל הירוק -  גוף העוסק בחינוך סביבתי, אשר שם לעצמו ‫מטרה, לטפח ולקדם מודעות, אחריות ואזרחות פעילה בתחומי סביבה,‬ ‫חברה וקהילה.‬

טבע תרפיה - המרכז של רונן ברגר לקידום ופיתוח הידע והפרקטיקה של התרפיה בטבע.

שומרי הגן -   ארגון המשתמש במיומנויות חיים של תרבויות האדמה ככלי לחיבור האדם לעצמו ולאחר, לתפקידו במערכת האקולוגית ולבריאה כולה. 

דהרמה תרפיה, אמיתי מגד - עובד סוציאלי, מטפל משפחתי ומספר סיפורים מרפאים. פיתח את "דהרמה תרפיה" מתוך מגוון רחב של השפעות מהמערב ומהמזרח.  

בניה בבוץ, אבנר פיפרברג -  פרוייקטים אקולוגים קהילתיים עם קבוצות שונות על ידי בניה מבוץ וחומרים ממוחזרים. 

אייל ברטוב  - צלם ובמאי סרטי טבע. פעיל במאבקי שמירת טבע וסביבה, פעילותו באה לידי ביטוי בתמונות, סרטים, הרצאות ופעילות ציבורית.  תודה לאייל על תרומתו לאתר של "טבע ומהות" בצילומיו המקצועיים והרגישים.

bottom of page